Plenariniai pranešimai

JBProf. habil. dr. Jerzy Bartmiński (g. 1939 m. rugsėjo 19 d. Peremyšlyje (lenk. Przemyśl), Lenkijoje) – lenkų kalbininkas, etnolingvistas, fokloristas, slavistas. Studijavo lenkų filologiją Marijos Kiuri-Sklodovskos universitete, 1961 m. jį baigė. 1971 m. įgijo mokslų daktaro laipsnį (tyrimų sritis – tautosakos kalba). 1978 m. apgynė iš folkloro srities parašytą darbą ir tapo habilituotu mokslų daktaru. Nuo 1993 m. profesorius.

Svarbiausios prof. J. Bartmińskio tyrinėjimų sritys – tekstologija, lingvistinė aksiologija ir etnolingvistika.

Profesorius yra lenkų kognityvinės mokyklos įkūrėjas, kurios pagrindiniai nuostatai plėtojami jo bendraminčių žurnale „Etnolingvistika“ (1–27, Lublin, 1988–2015). Taip pat žodyno „Słownik stereotypów i symboli ludowych“ sumanytojas ir redaktorius. Nuo 2001 m. profesorius pradėjo aksiologinius lenkų kalbotyros tyrimus, vadovaudamas EUROJOS projektui subūrė komandą iš 16 šalių (28 institucijų) ir vykdė lyginamuosius tyrimus, kurių rezultatai skelbiami rinkiniuose „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów“ (T. I., DOM; 2015). Profesorius yra daugiau nei 300 leidinių ir knygų autorius. Svarbiausios teorijos pristatomos knygoje „Aspects of Cognitive Ethnolinguistics“ (Equinox, Londyn 2009; Equinox 2012).

Prof. J. Bartmińskis yra Lenkijos menų ir mokslų akademijos narys, Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto (Liubline, Lenkijoje) lenkų filologijos profesorius. Nuo 1976 m. jis vadovavo mokslininkų komandai, dabar performuotai į Šiuolaikinės lenkų kalbos tekstologijos ir gramatikos katedrą. Kelerius metus prof. J. Bartmińskis buvo Žemutinio Kazimiero (lenk. Kazimierz Dolny) folkloro dainų festivalio – vieno iš didžiausio tokio tipo renginių Centrinės Europoje – žiuri pirmininkas. Prof. J. Bartmińskis yra Lenkų kalbos tarybos narys.

Prof. J. Bartmińskis už nuopelnus yra įvertintas ne vienu apdovanojimu: 1989 m. jis gavo Auksinį kryžių už nuopelnus, tais pačiais metais gavo „Polcul Foundation“ apdovanojimą, 1991 m. buvo pagerbtas Oskaro Kolbergo premija, 1999 m. jam buvo įteiktas Lenkų atgimimo ordino Riterio kryžius, 2011 m. už „Tekstologia“ gavo MNiSW apdovanojimą,  2012 m. buvo pagerbtas net du kartus (už tomą „Lubelskie“ gavo Marijos Kiuri prizą ir MNiSW apdovanojimą). 2016 m. Lenkijos prezidentas apdovanojo jį už nuopelnus lenkų kalbai.

Daugiau informacijos http://ispan.waw.pl/default/pl/pracownicy/profesorowie-zwyczajni/154-prof-dr-hab-jerzy-bartminski.

Konferencijoje profesorius pristatys pranešimą „Znaczenie jako struktura otwarta“.

 

photo_for_homepage_1_51703430Prof. habil. dr. Pietro Umberto Dini (g. 1960 m. spalio 5 d. Pietrasantoje, Toskanoje) – italų kalbininkas, baltistas. 1980–1984 m. studijavo Pizos universitete, 1983–1984 m. – Vilniaus universitete. 1986–1987 m. stažavosi Krokuvos universitete, 1989 m. stažavosi Rygoje. 1988–1995 m. dirbo Basilikatos universitete Potenzoje. 1996–1997 m. Humboldto stipendininkas Getingeno universitete. 1997 m. profesoriavo Oslo universitete (Baltiske Språk). Nuo 1998 m. – Pizos universiteto profesorius, Baltų filologijos katedros prie Kalbotyros departamento vedėjas.  1998 m. Čikagos Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros, 2000 m. Los Andželo UCLA universiteto, 2007 ir 2010 m. VU Vertimo studijų katedros, 2006 ir 2010 m. Frankfurto universiteto vizituojantis profesorius. Paskaitas ir pranešimus skaitė: Vilniuje, Balstogėje, Krokuvoje, Kaune, Neapolyje, Feraroje, Varšuvoje, Osle, Udinėje, Trente, Romoje, Kijeve, Rygoje, Berlyne, Čikagoje, Maskvoje, Budapešte, Steit Koledže, Bolonijoje, Los Andžele, Volfenbiutelyje, Turine, Pordenone, Valensijoje, Fribūre, Frankfurte, Pavijoje, Bone, Lugane, Venecijoje, Madride ir kt.

Svarbiausios prof. P. U. Dinio tyrinėjimų sritys: senieji lietuvių ir kitų baltų kalbų paminklai, lietuvių ir kitų baltų kalbų tyrinėjimo istorija, prūsų kalba, istorinė gramatika, baltų kalbų ir kitų indoeuropiečių kalbų ryšiai, baltų kalbotyros istoriografija.

Parašė monografiją „Martyno Mažvydo Šv. Ambraziejaus giesmė“ (1994), išleido lietuvių raštijos paminklą (Lysius H. J. „Mažasis katekizmas“, 1993), paskelbė baltų kalbų apybraižą (1993). Parengė informacinę knygą „Baltijos žiedas“ (1991) ir baltų mitologijos antologiją (su N. Michailovu, 1995). Parengė rinkinį „Studies in Baltic and Indo-European Linguistics. In Honor of William R. Schmalstieg“ (su Ph. Baldi, 2004). Veikalas „Baltų kalbos“ (italų kalba (1997) išverstas į lietuvių, latvių (2000) ir į rusų kalbas (2001)). 2014 m. pasirodė gerokai praplėstas leidinys anglų kalba „Foundations of Baltic Languages“. Minėtini darbai iš baltų kalbų tyrinėjimo istorijos: „Džiakomas Devotas. Baltistiniai raštai“ (su B. Stundžia, 2004), „Džiulianas Bonfante. Baltistiniai raštai“ (su B. Stundžia, 2008); taip pat baltų kalbotyros istoriografijos: „Aliletoescvr. Linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel Cinquecento“ (2010), „Prelude to Baltic Linguistics: Earliest theories about Baltic languages“ (2014). Prūsistikos tema paskelbė „Ins undevd∫che gebracht. Sprachgebrauch und Übersetzungsverfahren im altpreußischen Kleinen Kathechismus“ (2014) ir išleido W. R. Schmalstieg’o „Studies in Old Prussian. A Critical Review of the Relevant Literature in the Field from 1975 until 2005“ (2015). Kiti straipsniai publikuoti knygoje „Baltų filologijos studijos. Rinktiniai raštai 1991–2007“ (2010). Su N. Michailovu 1995 m. įkūrė ir redaguoja italų baltistikos žurnalą „Res Balticae“ (iki 2016 m. išėjo 13 tomų).

Prof. P. U. Dinis yra Latvijos MA (2004), Lietuvos MA (2007) ir Getingeno MA (2010) užsienio narys, Vilniaus universiteto garbės daktaras (2005). Už nuopelnus lituanistikai 2002 m. kalbininkui įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas, 2010 m. Baltijos šalių mokslų akademijų medalis. Apdovanotas 1998 m. Iglesijos premija (XXXVII Premio Iglesias už knygą „Baltų kalbos“), 2002–2003 m. Humboldto W. F. Besselio premija (Wilhelm Friedrich Bessel Forschungspreis), o 2011 m. J. Endzelyno premija.

Už lietuvių poezijos vertimus 2007 ir 2010 m. skirtas „Poezijos pavasario“ prizas, taip pat 2007 m. įteikta Šv. Jeronimo premija už profesionalius ir meniškai išverstus kūrinius, lietuvių literatūros ir kalbos populiarinimą Italijoje.

Daugiau informacijos http://resbalticae.fileli.unipi.it/.

Konferencijoje profesorius pristatys pranešimą „Senųjų baltiškų religinių tekstų vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos“.

 

????????????????

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė (g. 1952 m. rugsėjo 11 d. Kaune) – lietuvių kalbininkė. 1975 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1981 m. filologijos mokslų kandidatė, 2007 m. atliko habilitacijos procedūrą Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1990 m. dirba Lietuvių kalbos institute, 2001–2014 m. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovė, nuo 2014 m. iki šiol – Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja.

1975–1990 m. Šiaulių pedagoginio instituto (dabar – Šiaulių universitetas), nuo 2007 m. Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, nuo 2010 m. iki šiol – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto profesorė.

1992–1995 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo sekretorė, 1995–1998 m. – pirmininko pavaduotoja, 1998–2002 m. – pirmininkė.

Prof. D. Mikulėnienės tyrinėjimų sritys – diachroninė ir sinchroninė dialektologija, akcentologija ir morfonologija, kalbos istorija, geolingvistika, lietuvių kalbos norminimas ir mokymas.

Kolektyvinių monografijų „XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai“ (2014) ir „Baltu valodu atlants-Baltų kalbų atlasas-Atlas of the Baltic languages“ (2009, 2013) sudarytoja ir autorė, monografijos „Cirkumfleksinė metatonija vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė“ autorė (2005), lietuvių tarmių tekstų ir žodynų, Juozo Senkaus rinktinės „Kalbotyros darbai“ (2006) viena iš sudarytojų, lietuvių k. vadovėlių komplektų vidurinių mokyklų V, VI, IX ir X kl., Lenkijos bendrojo lavinimo ir profiliuotojo licėjaus I ir II kl. bendraautorė. Daugiau nei 200 publikacijų Lietuvos ir užsienio spaudoje autorė.

Daugiau informacijos http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&id=190&Itemid=1.

Konferencijoje profesorė pristatys pranešimą „Jonas Jablonskis – dialektologas“.

 

antanas-smetona-61384525Doc. dr. Antanas Smetona (g. 1960 m. rugpjūčio 25 d. Taišeto raj. (Irkutsko sritis, Rusija)) – lietuvių kalbininkas. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 2004 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Rankraštinė Kazimiero Kristupo Daukšos gramatika“ ir tapo filologijos mokslų daktaru. 1989–1993 m. mokytojavo Kaune, dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1993 m. dirba Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedroje. 2006–2007 m. buvo šios katedros vedėjas. Nuo 2006 m. iki dabar yra Filologijos fakulteto dekanas.

Doc. A. Smetonos tyrinėjimų sritys – bendroji morfologija, dabartinės lietuvių kalbos gramatika, kalbos istorija, specialybės kalba, terminologija, žodžių daryba. Domisi elektronine kalbotyra. Taip pat – visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimu, programoms reikalingų priemonių kūrimu ir lietuvinimu.

Yra parašęs straipsnių, skirtų žodžių darybai, lietuvių kalbos gramatikoms, dvikalbiam mokymui ir kitiems klausimams aptarti, išleido „Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų kalbų karybos terminų žodynėlį“ (1993), „Karybos žodyną“ (1995), su Vilija Saliene vadovėlių 11–12 kl. „Lietuvių kalba“ (2004), 9–10 kl. „Lietuvių kalba“ (2007– 2008). Kartu su Kęstučiu Pukeliu parengė „Studijų kokybės terminų žodyną“ (2015). 

Doc. A. Smetona yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertas, Terminologijos pakomisės narys, Gramatikos pakomisės narys, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas. Doc. A. Smetona taip pat yra periodinių mokslo žurnalų „Lietuvių kalba“, „Aukštojo mokslo kokybė/The Quality of Higer Education“, žurnalo „Gimtoji kalba“ redakcinės kolegijos narys. Rengė teisės aktų ir valstybinės reikšmės programų projektus, sukūrė ne vieną mokslo sklaidos šaltinį, nuolat viešai pasisako įvairiais kalbos klausimais.

Daugiau informacijos http://web.vu.lt/flf/a.smetona/.

Konferencijoje docentas pristatys pranešimą „Jonas Jablonskis – tradicija ir dabartis“.

 

 

Pagrindinių pranešėjų nuotraukos paimtos:

prof. habil. dr. Jerzy Bartmiński iš ://www.polityka.pl;

prof. habil. dr. Pietro Umberto Dini iš http://www.respublika.lt/lt;

prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės iš http://www.media.leu.lt;

doc. dr. Antano Smetonos iš http://www.delfi.lt.