Plenariniai pranešėjai

___________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Christian Chiarcos, Gėtės universitetas Frankfurte prie Maino (Vokietija)

Christianas Chiarcosas yra informatikos srities docentas, dirbantis Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete (Vokietija) ir vadovaujantis Taikomosios kompiuterinės lingvistikos grupei. 2010 m. Potsdamo universitete (Vokietija) tirdamas natūralios kalbos generavimą, jis įgijo mokslų daktaro laipsnį, vėliau dirbo Pietų Kalifornijos universiteto Informacijos mokslų institute (ISI/USC), o 2013 m. prisijungė prie Gėtės universiteto mokslininkų grupės. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – semantinės technologijos ir novatoriškas jų pritaikymas kalbos tyrimuose, taip pat skaitmeninė humanitarika. Jis specializuojasi skaičiavimo diskurso semantikos (mašininio skaitymo) srityje, domisi kalbos išteklių sąveika ir mažai išteklių turinčiomis bei istorinėmis kalbomis. 

___________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Pierluigi Cuzzolin, Bergamo universitetas (Italija)

Pierluigi Cuzzolin yra Pavijos universiteto absolventas (1985 m.). 1991 m. jis apgynė disertaciją apie istorinės sintaksės problemą lotynų kalboje ir įgijo kalbotyros daktaro laipsnį. Jo daktaro disertacija „Konstrukcijos dicere quod kilmės tyrimas: sintaksiniai ir semantiniai aspektai“ (it. Studio sull’origine della costruzione dicere quod: aspetti sintattici e semantici) buvo paskelbta 1993 m. 1992–1999 m. jis buvo Pavijos universiteto kalbotyros docentas, 1999–2005 m. – Bergamo universiteto docentas. Nuo 2005 m. yra Bergamo universiteto bendrosios ir istorinės kalbotyros profesorius. Pagrindiniai interesai – istorinė kalbotyra, kalbų tipologija ir lingvistikos teoriniai modeliai. Daugiausia rašė apie indoeuropiečių, senovės graikų ir lotynų kalbas, keltų kalbas, taip pat apie slavų kalbas, semitų kalbas (arabų ir maltiečių). Jis atstovavo Italijai Tarptautinėje graikų kalbotyros taryboje (2016–2018 m.) ir yra „Lotynų kalbotyros žurnalo” (angl. Journal of Latin Linguistics, leidžia de Gruyter) vyriausiasis redaktorius. Profesorius taip pat yra Lombardo mokslų, literatūros ir menų instituto, Sicilijos filologijos ir lingvistikos studijų centro ir Academia Europaea narys.

___________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Jürg Daniel Fleischer, Marburgo Pilypo universitetas (Vokietija)

Jürg Fleischer (1974) 2000 m. baigė Ciuricho universitetą, specializuojasi germanistikos, rusų kalbotyros ir bendrosios kalbotyros srityse. 2003 m. jis apgynė daktaro disertaciją, skirtą prielinksnių perkėlimams ir su jais susijusiems reiškiniams vokiečių kalbos tarmėse aptarti. Mokslinių tyrimų stipendija leido jam užbaigti vakarų jidiš skirtą projektą Niujorko Kolumbijos universitete (2002–2003), o Berlyno Humboldtų universitete jis trejus metus studijavo senosios vokiečių kalbos sintaksę (2004–2007). Nuo 2007 m. jis eina Marburgo universiteto istorinės vokiečių kalbotyros profesoriaus pareigas, o nuo 2010 m. yra „Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas Marburg“ vicedirektorius. Labiausiai profesorius domisi tarmių tyrimais, ypač tarminės gramatikos, kalbų kontakto ir diachroninės gramatikos aspektais.

___________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Jolanta Gelumbeckaitė, Gėtės universitetas Frankfurte prie Maino (Vokietija)

1993 m. baigė Vilniaus universitetą (lietuvių ir klasikinę filologiją). 1994–2001 m. Vilniaus universitete dėstė lotynų kalbą. 1992–2008 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Nuo 2005 m. Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s universiteto Lyginamosios kalbotyros institute dėsto empirinę kalbotyrą, nuo 2015 m. vadovauja baltų kalbotyros studijų programai; ekstraordinarinė profesorė (2018). Tyrinėjimų sritys: baltistika, lituanistika, senoji lietuvių kalba, istorinė sintaksė, tekstologija, teksto filologija, tekstynų metodologija ir praktika, senosios lietuvių kalbos tekstynas (SLIEKASSCorDonThe Postil Time Machine). Lietuvos mokslo premija užsienio lietuviams (2013).

Parengė Wolfenbüttelio postilės pirmą kritinį leidimą, parašė komentarus (knyga Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573 2 t. 2008). Kitas svarbiausias veikalas – Linksnių ir prielinksnių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką (2002).

___________________________________________________________________________________________________

Prof. dr. Nicola McLelland, Notingamo universitetas (Didžioji Britanija)

Nicola McLelland yra Notingamo universiteto vokiečių kalbos ir kalbotyros istorijos profesorė. Ji domisi kalbos standartizavimo praeitimi ir dabartimi, standartizavimo įtaka gramatikų rašymui ir leksikografijai. Vykdydama ketverius metus trukusį AHRC finansuojamą projektą „Daugiakalbystė: asmenų įgalinimas, visuomenės transformavimas“ (angl. Multilingualism: Empowering Individuals, Transforming Societies, 2016–2020 m., www.meits.org_), ji buvo viena iš tyrimo srities „Standartinės kalbos, normos ir variacijos: lyginamosios perspektyvos daugiakalbiuose kontekstuose“ (angl. Standard languages, norms and variation: comparative perspectives in multilingual contexts) vadovių. Jos naujausi leidiniai yra šie: „Kalbų standartai ir įvairovė daugiakalbiuose kontekstuose: Azijos perspektyvos“ (angl. Language standards and variation in multilingual contexts: Asian perspectives, 2021 m., redaguota kartu su Hui Zhao, atvirai prieinamas įvadas), „Daugiakalbių kalbų standartų, variacijų ir ideologijų perspektyvos“ (angl. Multilingual perspectives on language standards, variation and ideologies), specialus žurnalo „Journal of Multilingual and Multicultural Development“ numeris (42.2), kuriame taip pat galima rasti profesorės atviros prieigos įvadinį straipsnį „Kalbos standartai, standartizavimas ir standartinės ideologijos daugiakalbiuose kontekstuose“ (109–124) (angl. Language standards, standardisation and standard ideologies in multilingual contexts).

___________________________________________________________________________________________________