Organizacinis komitetas

Dr. Jurgita Jaroslavienė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė)

Dokt. Agnė Aleksaitė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Danutė Liutkevičienė, Lietuvių kalbos institutas

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilniaus universitetas

Dr. Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Ramunė Vaskelaitė, Lietuvių kalbos institutas