Organizacinis komitetas

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilniaus universitetas (pirmininkė)

Dr. Andželika Gaidienė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Aurelija Gritėnienė, Lietuvių kalbos institutas

Doc. dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė, Vilniaus universitetas

Aistė Markevičienė, Vilniaus universitetas

Remigijus Ptičkinas, Vilniaus universitetas

Dr. Marius Smetona, Vilniaus universitetas

Dr. Evaldas Švageris, Vilniaus universitetas

Dr. Aurelija Tamulionienė, Lietuvių kalbos institutas