Sakytinė ir rašytinė kalba: sinchronija ir diachronija

29-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija

Vilniaus universitetas, 2024 m., rugsėjo 26–27 d.

Susisiekite