Istorija

___________________________________________________________________________________________________

Jonas Jablonskis (1860–1930) – Lietuvos kalbininkas, norminęs lietuvių kalbą. J. Jablonskio darbai ypač reikšmingi lietuvių kalbai, nes visose srityse (rašybos, fonetikos, morfologijos, sintaksės, leksikos) jis pasiekė labai svarbių rezultatų: nustatė rašybos taisykles, remdamasis gyvąja kalba teikė kalbos normas, kūrė iki šiol tebevartojamus naujus žodžius.

___________________________________________________________________________________________________

Jono Jablonskio vardu pavadinta mokslinė konferencija pirmą kartą surengta 1993 m. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros pastangomis. Nuo tada konferencija tapo tradicinė ir vyksta kas rudenį (iki 2003 m. – Vilniaus universitete, išskyrus ketvirtąją, kuri surengta Marijampolėje, o nuo 2003 m. – pakaitomis Lietuvių kalbos institute arba Vilniaus universitete). 2005, 2009 ir 2010 m. konferencija buvo tarptautinė. 2011 m. konferencija nebuvo surengta, o institute įkūrus Bendrinės kalbos skyrių, 2012 m., vėl atnaujinta ir pakaitomis toliau rengiama abiejose institucijose. 2016 m. rugsėjo 23–24 d. VU Filologijos fakultete vyko 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Ši konferencija nuo savo pirmtakių skyrėsi tuo, kad joje pirmą kartą buvo susitelkta į iki šiol mažiausiai akcentuotą J. Jablonskio tyrimų sritį – semantiką. 2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvių kalbos institute vyko 24-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, kurioje buvo aptartos kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančios problemos.

2018 m. rugsėjo 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko 25-oji – jubiliejinė – tarptautinė mokslinė konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Organizuojamoje konferencijoje susitelkta į variantiškumo problemas senojoje raštijoje, tarmėse ir bendrinėje kalboje, taip pat kultūrinį variantiškumo aspektą.

2019 m. spalio 3–4 d. Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas į Jono Jablonskio konferenciją kvietė 26-ąjį kartą. Konferencijos tema buvo „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“. Į renginį atvyko per 60 mokslininkų iš 15 pasaulio šalių skaityti pranešimų ir diskutuoti šiais aktualiais klausimais: apie kalbinę įvairovę kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse, kalbos vartosenos ypatumus ir norminimą, bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykį, kalbos politikos, ideologijos ir praktikos aktualijas ir iššūkius, kalbos galios ir prestižo dinamiką ir kitus su kalbine įvairove bei kalbos prestižu susijusius dalykus. Konferencija vyko Lietuvių kalbos institute.