Kvietimas

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra kviečia dalyvauti 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“. Konferencija vyks 2019 m. spalio 3–4 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

Laukiame žodinių ir stendinių pranešimų šia tematika:

 • Kalbinė įvairovė kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse
 • Kalbos vartosenos ypatumai ir norminimas
 • Bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykiai
 • Kalbos politikos, ideologijos ir praktikos aktualijos ir iššūkiai
 • Kalbos galios ir prestižo dinamika
 • Pažangių lingvistinių įrankių ir el. paslaugų kūrimas, skaitmeninių kalbos išteklių nauda
 • Kiti klausimai

Dalyvio anketą kartu su pranešimo anotacija (lietuvių arba anglų k.) ir tezėmis (anglų k.) prašome siųsti IKI 2019 M. BIRŽELIO 10 D. el. paštu jablonskis.conference@gmail.com.

Patvirtinimą apie priėmimą el. paštu atsiųsime iki 2019 m. liepos 10 d.

Preliminarią konferencijos programą paskelbsime 2019 m. rugsėjo 10 d.

ŽODINIS PRANEŠIMAS: 20 min. (bus sudaryta galimybė pranešimą skaityti ir skaipu).

STENDINIS PRANEŠIMAS: pranešėjas yra atsakingas už stendinio pranešimo turinį ir grafinį išdėstymą. Matmenų reikalavimus atsiųsime kartu su priėmimo patvirtinimu.

KONFERENCIJOS DARBO KALBOS: anglų, lietuvių.

TECHNINĖS REKOMENDACIJOS TEZĖMS. Tezes rekomenduojama parengti pagal dalyvio anketoje pateikiamą pavyzdį (dėl dalyvio anketos kreipkitės el. paštu jablonskis.conference@gmail.com). Pageidaujamas teksto šriftas – Times New Roman; raidžių dydis – 12 punktų; tezės – iki 500 žodžių; literatūra ir šaltiniai – iki 300 žodžių.

PUBLIKACIJOS. Maloniai kviečiame pranešimų pagrindu parengtus straipsnius ir kitus straipsnius lietuvių ir užsienio kalbomis teikti spausdinti šiems mokslo žurnalams:

 • BENDRINĖ KALBA (ISSN 2351-7204), el. žurnalo svetainė: http://www.bendrinekalba.lt/, straipsnius prašome siųsti el. p.: rasuole.vladarskiene@lki.lt, jurgita.jaroslaviene@lki.lt.
 • ACTA LINGUISTICA LITHUANICA (ISSN 1648-4444), prieiga internete: http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-leidiniai/acta-linguistica-lithuanica/,
  straipsnius prašome siųsti el. p. grasilda.blaziene@lki.lt.
 • LIETUVIŲ KALBA (ISSN 1822-525X), el. žurnalo svetainė: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba.

Laukiame Jūsų 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje!