Kvietimas

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra kviečia dalyvauti 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“. Konferencija vyks 2019 m. spalio 3–4 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

Laukiame žodinių ir stendinių pranešimų šia tematika:

 • Kalbinė įvairovė kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse
 • Kalbos vartosenos ypatumai ir norminimas
 • Bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykiai
 • Kalbos politikos, ideologijos ir praktikos aktualijos ir iššūkiai
 • Kalbos galios ir prestižo dinamika
 • Pažangių lingvistinių įrankių ir el. paslaugų kūrimas, skaitmeninių kalbos išteklių nauda
 • Kiti klausimai

Dalyvio anketą kartu su pranešimo anotacija (lietuvių arba anglų k.) ir tezėmis (anglų k.) prašome siųsti IKI 2019 M. BIRŽELIO 10 D. el. paštu jablonskis.conference@gmail.com.

Dalyvio anketą galite parsisiųsti iš čia DALYVIO ANKETA.

Patvirtinimą apie priėmimą el. paštu atsiųsime iki 2019 m. liepos 10 d.

Preliminarią konferencijos programą paskelbsime 2019 m. rugsėjo 10 d.

ŽODINIS PRANEŠIMAS: 20 min. (bus sudaryta galimybė pranešimą skaityti ir skaipu).

STENDINIS PRANEŠIMAS: pranešėjas yra atsakingas už stendinio pranešimo turinį ir grafinį išdėstymą. Matmenų reikalavimus atsiųsime kartu su priėmimo patvirtinimu.

KONFERENCIJOS DARBO KALBOS: anglų, lietuvių.

TECHNINĖS REKOMENDACIJOS TEZĖMS. Tezes rekomenduojama parengti pagal dalyvio anketoje pateikiamą pavyzdį (dėl dalyvio anketos kreipkitės el. paštu jablonskis.conference@gmail.com). Pageidaujamas teksto šriftas – Times New Roman; raidžių dydis – 12 punktų; tezės – iki 500 žodžių; literatūra ir šaltiniai – iki 300 žodžių.

PUBLIKACIJOS. Maloniai kviečiame pranešimų pagrindu parengtus straipsnius ir kitus straipsnius lietuvių ir užsienio kalbomis teikti spausdinti šiems mokslo žurnalams:

 • BENDRINĖ KALBA (ISSN 2351-7204), el. žurnalo svetainė: http://www.bendrinekalba.lt/, straipsnius prašome siųsti el. p.: rasuole.vladarskiene@lki.lt, jurgita.jaroslaviene@lki.lt.
 • ACTA LINGUISTICA LITHUANICA (ISSN 1648-4444), prieiga internete: http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-leidiniai/acta-linguistica-lithuanica/,
  straipsnius prašome siųsti el. p. grasilda.blaziene@lki.lt.
 • LIETUVIŲ KALBA (ISSN 1822-525X), el. žurnalo svetainė: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba.

Laukiame Jūsų 26-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje!