Sveikinimo žodis

Mieli Jono Jablonskio konferencijos dalyviai!

Ši konferencija yra tarptautinė ir jau 23-ioji. Jablonskis tebelydi kalbininkų gyvenimą ir darbus. Rimtas faktas, kad kiekviena Jono Jablonskio konferencija turi atskirą temą, rodo esant jablonskinės minties gylį ir plotį. Kai svarstomos baltistikos problemos, viskas skleidžiasi baltistų kongresuose, o lituanistinės problemos – Jono Jablonskio konferencijose. Gausių dalyvių įdomūs pranešimai, idėjų kaita yra tiek gramatikos, tiek kitų lingvistikos sričių savotiška ašis.

Linkiu konferencijos dalyviams sėkmingo darbo, o organizatoriams, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedrai ir Lietuvių kalbos institutui, sklandos.

Nuoširdžiai
Konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė prof. dr. Grasilda Blažienė