Senosios raštijos sekcija

 • Everita Andronova (Latvijos Universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas). Tēvi un vecāki Georga Manceļa (1593–1654) tekstos
 • Diego Ardoino (Vilniaus universitetas, Pizos universitetas). Forma dat esse rei. Prūsų kalbos paminklų klasifikacijos problema
 • Adriano Cerri (Pizos universitetas). Apie baltišką rankos pavadinimą ir jo indoeuropiečių giminaičius
 • Kęstutis Dambrauskas (Šiaulių universitetas). Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno „Postilėje“
 • Dalia Jakulytė (Klaipėdos universitetas). Senųjų raštų morfologijos informacinės sistemos (SERMIS) taikymas leksikologiniams tyrimams
 • Gintarė Judžentytė, Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas). Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose
 • Ilja Lemeškin (Prahos Karolio universitetas). Baltų kalbų pėdsakų interpretavimo ribos
 • Bronius Maskuliūnas (Šiaulių universitetas). Senųjų lietuviškų tekstų leksikos semantika: liežuvis ir kalba
 • Norbert Ostrowski (Krokuvos Jogailos universitetas). Jungtuko bei vartosena senuosiuose tekstuose tipologijos ir etimologijos atžvilgiu
 • Jūratė Pajėdienė (Lietuvių kalbos institutas). Prijungiamieji laiko sakiniai su kuometu senojoje lietuvių kalboje
 • Silvia Piccini (Kompiuterinės lingvistikos institutas A. ZAMPOLLI). GENITIVE or ACCUSATIVE? Looking for parameters affecting the marking of the object in Old Lithuanian texts
 • Lina Plaušinaitytė (Vilniaus universitetas). Lietuviškų patarlių reikšmių interpretacijos Constantino von Wurzbacho „Die Sprichwörter der Polen historisch erläutert, mit Hinblick auf die eigenthümlichsten der Lithauer…“ (1852)
 • Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas). Homonimija ir polisemija Mažosios Lietuvos rankraštiniuose žodynuose
 • Mindaugas Šinkūnas (Lietuvių kalbos institutas). Senųjų lietuvių raštų perikopių ryšiai
 • Anta Trumpa (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas). Ar XVII a. latvių kalbos žodynai – patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai?
 • Pēteris Vanags (Latvijos universitetas, Stokholmo universitetas). Parateksti un to nozīme agrīnās latviešu rakstu valodas vēstures izpētē
 • Jolanta Wiśnioch (Latvijos universitetas). Veiksmažodžių precēt ir mīlēt vartosena XVII a. latvių kalbos raštuose