Etnolingvistikos sekcija

 • Monika Bogdzevič (Vilniaus universitetas). PYKČIO konceptas lietuvių kalboje (remiantis leksikografiniais duomenimis)
 • Aloyzas Gudavičius (Šiaulių universitetas). Konceptualiųjų metaforų konvencionalumo aspektas
 • Sigita Jakimovienė (Vytauto Didžiojo universitetas). (Ne)mandagumo raiška nusikaltimų diskurse: įvardijimo aspektas
 • Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus universitetas). Velnio pavadinimai pagal veiksmą ar funkciją lietuvių tarmėse ir tautosakoje
 • Daiva Kardelytė-Grinevičienė (Lietuvių kalbos institutas). Rytų aukštaičiai vilniškiai: kas SAVAS, o kas SVETIMAS
 • Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Marijos Sklodovskos-Kiuri universitetas Liubline). Różne znaczenia czy różne profile?
 • Silvija Papaurėlytė (Šiaulių universitetas). Kai kurie CUKRINIO DIABETO (CUKRALIGĖS) koncepto bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
 • Rūta Petrauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas). Europos institucijų diskurso pozityvusis patosas
 • Dorota Rak (Krokuvos Jogailos universitetas). Archiwalia Działu Dokumentacji Kontekstów Kulturowych Muzeum Etnograficznego w Krakowie jako źródło badań językoznawczych
 • Maciej Rak (Krokuvos Jogailos universitetas). Testamenty podhalańskie z XVII i XVIII w. jako źródło do dziejów słownictwa dotyczącego kultury materialnej
 • Kristina Rutkovska (Vilniaus universitetas). Patarlių semantinės analizės principai
 • Zofia Sawaniewska-Mochowa (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas). XIX-wieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badań etnolingwistycznych
 • Marius Smetona (Vilniaus universitetas). VANDUO lietuvio sąmonėje
 • Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas). Laisvė – viena iš esminių lietuvio vertybių
 • Marfa Tolstaja (Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas). Семантика превентивных оберегов в славянской народной традиции
 • Svetlana Tolstaja (Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas). Семантическая реконструкция в этнолингвистике