Dialektologijos sekcija

 • Rima Bakšienė (Lietuvių kalbos institutas). Suvalkiečio reikšmių sklaida Suvalkijoje: tarminės savimonės modelis Marijampolės apylinkėse
 • Piotr Grablunas (Poznanės Adomo Mickevičiaus Kalbotyros instituto Baltologijos skyrius). Lenkų kalbos skoliniai Punsko šnektos atstovų kalboje
 • Igor Isaev (Rusijos mokslų akademijos V. V. Vinogradavo rusų kalbos institutas). Градуальная оппозиция палатализованных и непалатализованных согласных в русских говорах
 • Mirosław Jankowiak (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas). Contemporary Belarusian Dialects in Lithuania, Varena District. Sociolinguistic Situation and Condition of the Dialect
 • Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas). Dialektologija ir senoji lietuvių raštija
 • Asta Leskauskaitė (Lietuvių kalbos institutas). Retesnės kai kurių pietų aukštaičių šnektose vartojamų prielinksnių reikšmės
 • Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas). Šiaurės žemaičių patarmės somatizmai: motyvacijos ypatumai
 • Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas). Rytų aukštaičių patarmės XXI a. pradžioje: galimi raidos scenarijai
 • Lina Murinienė (Lietuvos edukologijos universitetas). Visuotinio kirčio atitraukimo ypatumai Naujosios Akmenės jaunimo kalboje
 • Jowita Niewulis-Grablunas (Poznanės Adomo Mickevičiaus Kalbotyros instituto Baltologijos skyrius). Lenkų kalbos garsų atliepimai Punsko šnektos jaunimo kalboje
 • Vilija Ragaišienė (Lietuvių kalbos institutas). Vardažodžių kirčiavimo modeliai (kirčio neatitraukiančių aukštaičių patarmių pagrindu)
 • Christa Schneider (Berno universitetas). Quo vadis, lithuanian dialectology? New Methods Used in a Traditional Research Field
 • Florian Sommer (Ciuricho universitetas). Kalbų kontaktai ir Mažosios Lietuvos lietuvių tarmės
 • Anna Stafecka (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas). Par dažām īpatnējām vārdu nozīmēm latviešu valodas augšzemnieku dialektā
 • Edmundas Trumpa (Latvijos universitetas). Latvių aukštaičių priegaidžių audiciniai skirtumai tarmės atstovų požiūriu