Bendrinės kalbos sekcija

 • Daiva Aliūkaitė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas). Bendrinės kalbos konceptualizacijos modeliai
 • Rita Baranauskienė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas). Leksikos aktualizacijos būdai viešajame diskurse
 • Anželika Gaidienė (Lietuvių kalbos institutas). Gėrimo veiksmažodžiai „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“: kokie ir kiek?
 • Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos institutas). KŪRYBOS koncepto scenarijus (remiantis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ ir „Lietuvių kalbos žodynu“)
 • Danutė Liutkevičienė (Lietuvių kalbos institutas). Reikšmių pateikimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“
 • Jūratė Lubienė (Klaipėdos universitetas). Mikonimų semantinė struktūra ir jos teikimo žodynuose problemos
 • Ilga Migla (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas). Neologisms in Latvian Printed Media
 • Rita Mikelionytė (Lietuvių kalbos institutas). Lietuvių kalbos tikrųjų homonimų semantinės struktūros pokyčiai
 • Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas). Žodžių reikšmių slinktys ir bendrinės kalbos normos
 • Daiva Murmulaitytė (Lietuvių kalbos institutas). Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu
 • Vilija Sakalauskienė (Lietuvių kalbos institutas). Žmogaus konceptualizavimas. Semantinis ir etnolingvistinis aspektas (remiantis Jono Jablonskio kartoteka „Lietuvių kalbos žodynui medžiaga“)
 • Robertas Stunžinas (Lietuvių kalbos institutas). Savos ir skolintos perkeltinės specialiųjų žodžių reikšmės
 • Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Lietuvių kalbos institutas). Kurti semantika pagal „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną“
 • Jolanta Vaskelienė (Šiaulių universitetas). Lietuvių rašytojų kūrinių naujadarai: darybos ir semantikos ypatumai
 • Andrejs Veisbergs (Latvijos universitetas). Change of Lexical and Phraseological Meaning in Latvian (Reasons, Speed, Consequences)
 • Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas). Semantikos slinktys dabartinėje lietuvių kalboje: konkrečių atvejų analizė